ალექსანდრე კაციტაძე

კანისა და ვენერიული სნეულებების მიმართულების ხელმძღვანელი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2015წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგია

2007 წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

პროფესიული რეაბილიტაციის პროგრამა

დიპლომისშემდგომი განათლება – დერმატოკოსმეტოლოგია

1997წ. – ინსბრუკის უნივერსიტეტი, დერმატოლოგიის დეპარტამენტი

დიპლომისშემდგომი განათლება, 1. დერმატოლოგია 2. დერმატოპათოლოგია

1987წ. – პიროგოვის სახ. მოსკოვის მეორე სამეცნიერო ინსტიტუტი

დიპლომისშემდგომი განათლება, 1. უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა 2. დერმატოლოგია

1981 – 1989წ.წ – აკად.ნ.გამალეას სახ. მიკრობიოლოგიის, ეპიდემიოლოგიისა და იმუნოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი

მეცნიერ თანამშრომელი

1981 – 1984წ. წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

ს/კ კანის და ვენერიულ დაავადებათა ინსტიტუტი

ასპირანტურა – მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

1977 – 1981წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

1975 – 1977წ.წ. – მოსკოვის პიროგოვის სახ. მეორე სამედიცინო ინსტიტუტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2006 წლიდან დღემდე – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

კანისა და ვენერიულ სნეულებათა დეპარტამენტი, სრული პროფესორი

1999 -2006წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

კანისა და ვენერიულ სნეულებათა კათედრის გამგე

1993 – 1999წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

კანისა და ვენერიულ სნეულებათა კათედრის  პროფესორი

1991 – 1993წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

კანისა და ვენერიულ სნეულებათა კათედრის დოცენტი

1984 – 1991წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

კანისა და ვენერიულ სნეულებათა კათედრის ასისტენტი

1981 – 1984წ.წ. – თსსი ს/კ კანისა და ვენერიულ დაავადებათა ინტიტუტი

დასწრებული სწავლების ასპირანტი

1981წ. – ქ.თბილისის მეხუთე კლინიკური საავადმყოფო

ექიმი ინტერნი

 • 1981 წლიდან – საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა საზოგადოება – წევრი
 • 1981 წლიდან – თბილისის დერმატო-ვენეროლოგთა საზოგადოება – წევრი
 • 1999 წლიდან -ამერიკის დერმატოლოგიის აკადემია – International Fellow
 • 1998 წლიდან – ევროპის დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის აკადემია – Ordinary member
 • 1999 წლიდან – საქართველოს დერმატო ვენეროლოგიის აკადემიის – დამფუძნებელი
 • 2004 წლიდან – საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა სამეცნიერო-პროფესიული საზოგადოება –
 • დამფუძნებელი, თავმჯდომარე
 • 2009 წლიდან – დერმატოლოგიის საერთაშორისო საზოგადოება – წევრი
 • 2010 წლიდან –  კოსმეტიკური დერმატოლოგიის საერთაშორისო აკადემია – წევრი
 • 2012 წლიდან – სამეცნიერო კვლევითი საზოგადოება „SIGMA”  – საპატიო წევრი
 • 2013 წლიდან – World Society Interdisciplinare Anti-Aging Medicine – წევრი
 • 2013 წლიდან – ნიუ იორკის მეცნიერებათა აკადემია -წევრი
 • 2013 წლიდან – დერმატოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოება – წევრი
 • 2014 წლიდან – Golegio Ibero-Latino-Americano de Deermatologia – წევრი
 • 193 სამეცნიერო შრომის ავტორი
 • რეფერირებულ გამოცემებში გამოქვეყნებული 77 ნაშრომი
 • იმპაქტ ფაქტორის მქონე გამოცემებში 44 გამოქვეყნებული ნაშრომი

სახელმწიფო სერთიფიკატები: დერმატოლოგია და ვენეროლოგია;