გიორგი გეგია

ნეიროქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი