ალექსანდრე კაციტაძე

კანისა და ვენერიული სნეულებების მიმართულების ხელმძღვანელი