მედეა გობეჯიშვილი

ოფთალმოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

ნინო ნიკურაძე

ოფთალმოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი