დავით ავაზაშვილი

რეკონსტრუქციული სისხლძარღვთა და ენდოვასკულარული ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი