თემურ ივანიშვილი

ტრანსფუზიოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი