ნატო ნაკუდაშვილი

ყელ-ყურ-ცხვირის მიმართულების ხელმძღვანელი

ალექსანდრე ჩანქსელიანი

განყოფილების გამგე

ვეკა დავითულიანი

ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი

ნინო დათუნიშვილი

ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი