გიორგი ასათიანი

ზოგადი ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი