დავით ავაზაშვილი

რეკონსტრუქციული სისხლძარღვთა და ენდოვასკულარული ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2001წ. – საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე – „მტევნისა და თითების მყესოვანიაპარატის მწვავე ტრავმების მიკროქირურგიული მკურნალობა“

1999წ. – შვეიცარია, ქ.ბაზელის საუნივერსიტეტო კლინიკის პლასტიკურ-რეკონსტრუქციული, ყბა-სახისა და მტევნის ქირურგიის დეპარტამენტი

დახელოვნების კურსი მიწვეული ექიმის სტატუსით

1996 – 1997წ.წ. –  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია

საკვალიფიკაციო კურსი სისხლძარღვთა ქირურგიაში

1995 – 1996წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ინტერნატურის კურსი სისხლძარღვთა ქირურგიაში და მიკროქირურგიაში

1989 – 1995წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

რეკონსტრუქციული სისხლძარღვთა და ენდოვასკულარული ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

2017 წლიდან დღემდე – ქ.მარნეული, შპს MedIX

კონსულტანტი სისხლძარღვთა და მიკროქირურგიის მიმართულებით

2013 – 2018წ.წ. – შპს „ევექსი“

კონსულტანტი სისხლძარღვთა და მიკროქირურგიის მიმართულებით

2012 წლიდან დრემდე – თბილისის შპს „ამტელ ჰოსპიტალი პირველი კლინიკური“-ს მიკროქირურგიის დეპარტამენტი

ანგიომიკროქირურგი

2008 – 2013წ.წ. – საჩხერის რაიონული საავამდყოფო

კონსულტანტი სისხლძარღვთა და მიკროქირურგიის მიმართულებით

1996 – 1998წ.წ. – ქ.თბილისის პირველი კლინიკური საავადმყოფოს სისხლძარღვთა და გადაუდებელი მიკროქირურგიის განყოფილება

ანგიომიკროქირურგი

  • 39 სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი

სახელმწიფო სერთიფიკატი: ზოგადი ქირურგია; სისხლძარღვთა ქირურგია;