დავით ქოჩიაშვილი


უროლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2006წ. – ისრაელი, თელავივი – კლინიკის მართვის მენეჯმენტი

2001წ.  –  მიენიჭა პროფესორის წოდება (#000030)

2001წ. – შვედეთი – კლინიკის მართვისა და მენეჯმენტის საერთაშორისო კურსო

1998წ. – სადოქტორო დისერტაცია “ქრონიკული ბაქტერიული პროსტატიტის განვითარების მექანიზმი

და მისი პათოგენეზური მკურნალობა”
მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება (დიპლ. #0000330)

1988წ. – საკანდიდატო დისერტაცია “თირკმლის მენჯ-შარდსაწვეთის სეგმენტის ასაკობრივი

ცვლილებები ნორმასა და ჰიდრონეფროზის დროს”

მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება (დიპლ. #22682)

1985 – 1988წ.წ. – თსსუ უროლოგიის კათედრა

ასპირანტურა

1982 – 1984წ.წ. – თსსუ უროლოგიის კათედრა

კლინიკური ორდინატორი

1975 – 1981წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2014წლიდან დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

უროლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

2009 წლიდან დღემდე – საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა “გიდმედი”

დირექტორი კლინიკურ დარგში.

2007 წლიდან დღემდე  –  საქართველოს ჯანდაცვის, სოც. უზრუნველყოფის სამინისტროს და

იუსტიციის სამინისტროს მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის წევრი

2007- 2012წ.წ. – თსსუ აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური კლინიკა

უროლოგიური სამსახურის უფროსი

2004 – 2006წ.წ. – თსსუ აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური კლინიკა

გენერალური დირექტორი

2002 წლიდან დღემდე – ქ.თბილისის მთავარი უროლოგი

2000-2002წ.  – თსსუ აკად ყიფშიძის სახ. ცენტრალური კლინიკა

დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში

1999 წლიდან დღემდე – თსსუ უროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

 • საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია – აღმასრულებელი საბჭოს წევრი
 • ევროპის უროლოგთა ასოციაცია – წევრი
 • თბილისის უროლოგთა ასოციაცია –  წევრი
 • ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –  მედიცინის დარგის სადისერტაციო საბჭოს წევრი
 • პრობაციისა და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი – უროლოგ კონსულტანტი
 • 85 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, რომელიც დაიბეჭდა როგორც უცხოურ, ასევე ადგილობრივ

სამეცნიერო ჟურნალებში

 • 11 სადისერტაციო სამეცნიერო ნაშრომის ხელმძღვანელი
 • 17 სადისერტაციო სამეცნიერო ნაშრომის ექსპერტი და ოპონენტი
 • 3 სამეცნიერო გრანტის კოორდინატორი
 • ათობით საერთაშორისო კონგრესის დელეგანტი
 • ათამდე საერთაშორისო კვლევების მთავარი მკვლევარი
 • 2012 წელის სახელმწიფო ჯილდი – ღირსების ორდენი

სახელმწიფო სერთიფიკატები: უროლოგია;