ელისო თურქაძე

ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილების ხელმძღვანელი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2019წ. – ახალშობილთა ფრთხილი და გულისხმიერი მოვლა

ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილება (Sheba Medical Center)

2019წ. – კრიტიკულ ახალშობილთა მართვის თანამედროვე პრინციპები

დიპლომისშემდგომი განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

2016წ. – ახალშობილთა ინტენსიური მეთვალყურეობის თანამედროვე პრინციპები

ბერლინი, ჩარეტეს საუნივერსიტეტო კლინიკა

2016წ. – რეანიმაციული ღონისძიებების სასწავლო კურსი ახალშობილებში

ამერიკის პედიატრთა ასოციაციის სასწავლო კურსი

2013წ. – ზრდასრულთა ეფექტური სწავლება, თანამედროვე მიდგომები

დიპლომის შემდგომი განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

2009წ. – რეანიმაციული ღონისძიებების სასწავლო კურსი ახალშობილებში

საქართველოს ანესთეზიოლოგია და კრიტიკული მედიცინის ასოციაცია

2008წ. – ინფექციის გადაცემა დედიდან ბავშვზე და ინფექციის კონტროლი სამშობიარო სახლში (ახალშობილი ინფექციის გარეშე) 

JSI, USAID

2007წ. – იშვიათ პათოლოგიათა დიაგნოსტიკა და მართვა ბავშვთა ასაკში

დიპლომისშემდგომი განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

2005წ. – გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო კურსი

BLS, ALS, BTLS, ATLS პროგრამები

2003წ. – ორგანიზაციული ხელმძღვანელობა და მართვა ჯანდაცვის დარგში საქართველოში

სკრენტონის უნივერსიტეტი AIHA

2003წ. – საერთაშორისო სწავლება ჰოსპიტლების უფროსი მენეჯერებისათვის

სლოვაკეთი, ბრატისლავა, მენეჯერთა უმაღლესი სკოლა

2003წ. – ჯანდაცვის ეკონომიკის საფუძვლები

უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა

1996 – 1997წ.წ. – ინტერნატურის კურსი პედიატრიაში

ექიმი პედიატრის კვალიფიკაცია

1990 – 1996წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

პედიატრიული ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2020 წლიდან დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილების ხელმძღვანელი

2016 – 2018წ.წ. – შპს პირველი საავადმყოფო

პერინატალური დეპარტამენტის ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის მიმართულების ხელმძღვანელი

2015 – 2020წ.წ – ნეონატოლოგიური კლინიკა „N ქირონი +“    

ექიმი ნეონატოლოგ-რეანიმატოლოგი

2012 – 2020წ.წ. – კლინიკა „ჰერა 2011“

ექიმი ნეონატოლოგ-რეანიმატოლოგი 

2007 – 2016წ.წ. – აკად. ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი

პერინატალური დეპარტამენტის ნეონატოლოგიური განყოფილება

ექიმი ნეონატოლოგ-რეანიმატოლოგი

2005 – 2007წ.წ. – აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი  

პერინატალური დეპარტამენტის ნეონატოლოგიური განყოფილება

სამუშაო ადგილზე ექიმი ნეონატოლოგი

2004 – 2007წ.წ. – აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი

ადამიანური რესურსების განვითარების დეპარატმენტის უფროსი

2001 – 2004წ.წ. – შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მინისტრის აპარატის პირველი მოადგილის თანაშემწე

2000წ. – ბავშვთა რესპუბლიკური საავადმყოფო

ახალშობილთა ფსიქონევროლოგიური განყოფილება

სამუშაო ადგილზე ექიმი პედიატრი

1998 – 1999წ.წ. – ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრი

მედდა    

1987 –  1990წ.წ. – სამშობიარო სახლი

ავადმყოფთა მომსახურების უმცროსი მედდა  

  • საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის წევრი
  • სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტურის ნეონატოლოგიის მოდულის პედაგოგი

სახელმწიფო სერთიფიკატები: პედიატრია; ნეონატოლოგია; კრიტიკული მედიცინა;

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის ორგანიზაცია