გელა სულაბერიძე

გასტროენტეროლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2007 – 2008წ.წ. – სამეცნიერო სამუშაო მსოფლიო საპატენტო ორგანიზაციაში (WIPO) “სამკურნალო- პროფილაქტიკური საკვები კომბინაცია და საკვები პროდუქტები მის საფუძველზე“

გამოქვეყნებული განაცხადი (2008146050)

2006 – 2007 წ.წ. – აშშ-ის სამოქალაქო კვლევების და განვითარების ფონდი (CRDF) საგრანტო კვლევითი პროექტი, „მცენარეული ბოჭკოებით მდიდარი საკვების „მარგი“ მომზადების ტექნოლოგიის დახვეწა

მეცნიერთა ჯგუფის მთავარი მკვლევარი

2006 წლიდან დღემდე – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ზოგადი თერაპიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

2006წ. – სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „ინფიცირების შედეგები და ნაღვლკენჭოვანი დაავადების პრევენცია

1996 – 2007წ.წ. – სამეცნიერო სამუშაო, რომლის საფუძველზე მოწოდებული იქნა მცენარეული ბოჭკოებით მდიდარი პროდუქტების მომზადების ტექნოლოგიები და მინიჭებული იქნა 5 პატენტი გამოგონებებზე

1993წ. – საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „სანაღვლე გზების ინფექციების როლი ნაღვლკენჭოვანი დაავადებების პათოგენეზში“

1989 – 1992წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სტომატოლოგიისა და სანჰიგიენური ფაკულტეტის შინაგან სნეულებათა კათედრის ასისტენტი

1986 – 1888წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სუბორდინატორთა ჰოსპიტალური თერაპიის კათედრის კლინიკური ორდინატორი

1982 – 1983წ.წ. – რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო

გასტროენტეროლოგიის განყოფილების ინტერნი

1976 – 1982წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2018 წლიდან დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გასტროენტეროლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

2013 წლიდან დღემდე – თსსუ ზოგადი თერაპიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2007 – 2010წ.წ. – სამედიცინო ცენტრი „იუნონა“

კონსულტანტი გასტროენტეროლოგი

2005 – 2008წ.წ – აკადემიკოს პ.სარაჯიშვილის სახ. კლინიკური ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი

კონსულტანტი

2004 წლიდან დღემდე – სამედიცინო ცენტრი „ციტო“

გასტროენტეროლოგი

2003 წლიდან დღემდე – აკრიდიტებული უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის „ ნაღვლკენჭოვანი დაავადებების პრევენცია და მართვა“

ხელმძღვანელი

2000 – 2012წ.წ. – ქ.თბილსის მე-8 საავადმყოფო

ზოგადი თერაპიის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი

1992 – 2006 წ.წ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სტომატოლოგიის და სანჰიგიენური ფაკულტეტი

შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკის და თერაპიის კათედრის ასისტენტი

1989 – 2000წ.წ. – ქ.თბილისის მე-7 საავადმყოფო

თერაპიის კათედრის ასისტენტი

1988 – 1989წ.წ. – რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო

გასტროენტეროლოგიის განყოფილების ექიმი ორდინატორი

1983 – 1886წ.წ. – ბაზალეთის საექიმო ამბულატორიის გამგე

  • საქართველოს გასტროენტეროლოგთა ასოციაციის წევრი
  • საქართველოს ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს წევრი
  • 11 სამეცნიერო კომფერენციისა და კონგრესის მონაწილე, 10 მოხსენების ავტორი
  • ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული 22 სამეცნიერო ნაშრომი, მათგან 17 სტატია რეფერირებულ ჟურნალებში

სახელმწიფო სერთიფიკატები: შინაგანი მედიცინა;