ქეთევან გრიგალაშვილი

გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2013წ. – გლობალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი და შიდსით დაავადებულთა დახმარების ფონდი

„სამედიცინო დაწესებულებაში აივ ინფექცია/შიდსთან ასოცირებული სტიგმისა და დისკრიმიუნაციის პრევენცია“

2012წ. – თსსუ დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი და საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა ასოციაცია

მეან გინეკოლოგ რეზიდენტთა სასწავლო სამეცნიერო კონფერენცია, დამუშავებული თემა – „პრეეკლამფსია, ეკლამფსია, HEELP სინდრომი“

2012 წ. – USAID Sustain Program

„ორსულობა და მშობიარობა“

2011წ. – ა.ი.პ. „ჯანსაღი ცხოვრება“

კომბინირებული კონტრაცეფციის ტრენინგი

2008 – 2013წ.წ. – თსსუ დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

სარეზიდენტო პროგრამა – სპეციალობით მეანობა-გინეკოლოგია

2007 წ. – ქ.ბარსელონას საუნივერსიტეტო კლინიკა

სტუდენტური სასწავლო პროგრამა

2001 – 2008წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

მედიცინის ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2015 წლიდან დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ექიმი მეან-გინეკოლოგი

2010 წლიდან დღემდე –  მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი ინგოროყვას კლინიკა

ექიმი მეან-გინეკოლოგი

2012 – 2013 წ.წ. – შპს „იმედის კლინიკა“

რეზიდენტი

2008 – 2010 წ.წ. – აკად. ო.ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი

პერინატალური განყოფილება – რეზიდენტი

2008 – 2013 წ.წ. – სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების დეპარტამენტი

ზოგადი პროფილის მედდა

სახელმწიფო სერთიფიკატები: მეანობა-გინეკოლოგია;