ქეთევან მაჭავარიანი

პოსტოპერაციული სერვისის უფროსი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2005წ. – უწყვეტი სამედიცინო განათლების და დიპლომის შემდგომი პროფესიული განვითარების კურსი

ახალი ტექნოლოგიები კრიტიკულ მედიცინაში

2003წ. – უწყვეტი სამედიცინო განათლების და დიპლომის შემდგომი პროფესიული განვითარების კურსი

ახალი ტექნოლოგიები კრიტიკულ მედიცინაში

2003წ. – საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ფოტოდინამიური დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე

ასპექტი“

2003წ. – საქართველოს ექიმთა კონგრესის „საქართველოს ჯანდაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე, რეალობა და პერსპექტივები“

ახალი ტექნოლოგიები კრიტიკულ მედიცინაში

2003წ. – პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების საუნივერსიტეტო კურსები

1987წ. – უმაღლესი საატესტატო კომისიის მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი

1980 – 1982წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

კლინიკური ორდინატურა სპეციალობით – ანესტეზიოლოგია-რეანიმატოლოგია

1974 – 1980წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2015 წლიდან დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

პოსტოპერაციული სერვისის ხელმძღვანელი

2015 წლიდან დღემდე – თსსუ ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის და ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორი

2007 – 2010წ.წ. – აკად. ყოფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა

გადაუდებელი მედიცინი დეპარტამენტის ოპერაციის შემდგომი პერიოდის სექციის უფროსი სპეციალისტი

2006 – 2007წ.წ. – აკად. ყოფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა

შოკის დარბაზის და ტოქსიკოლოგიის სამსახურის უფროსი

2006 – 2015წ.წ. თსსუ ქირურგიის დეპარტამენტის რეანიმატოლოგიის მიმართულება

ასოცირებული პროფესორი

1998 – 2006წ.წ. –  თსსუ ანესტეზიოლოგიის, კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა მედიცინის კათედრა

დოცენტი

1994წ. – თსსუ ანესტეზიოლოგიის, კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა მედიცინის კათედრა ასისტენტი

1992 – 1994წ.წ. – თსსი ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის კათედრა

საპრობლემო ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

1991 – 1992წ.წ. – რესპუბლიკის ჯანდაცვის და სოცუზრუნველყოფის სამინისტროს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების სამმართველო

სამმართველოს უფროსი

1983 – 1991წ.წ. – თსსი ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის კათედრა

საპრობლემო ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

1982 – 1983წ.წ.  – რესპუბლიკის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო

რეანიმაციის განყოფილების ექიმი-რეანიმატოლოგი

  • 1996 წლიდან – საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის განვითარების ექსპერტიზის კომისია – წევრი
  • 1996 – 2010წ.წ. – საქართველოს კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის ასოციაცია – წევრი, სამკურნალო კომისიის თავმჯდომარე
  • 1995 – 2006 წ.წ. – საქართველოს ანესთეზიოლოგთა და რეანიმატოლოგთა ასოციაცია – პრეზიდიუმის წევრი
  • 2011 – 2013წ.წ. – „ქართული ოცნების“ ჯანდაცვისა და სოც.ეზრუნველყოფის ჯგუფი – წევრი
  • 2015 წლიდან – საქართველოს კატასტროფისა და გადაუდებელი მედიცინის ასოციაცია – წევრი
  • 2015 წლიდან – საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება – ექსპერტი ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიაში

სახელმწიფო სერთიფიკატები: კრიტიკული მედიცინა, ინტენსიური თერაპია; ანესთეზიოლოგია;