გიორგი ასათიანი

ზოგადი ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2014წ. – შვეიცარია, ქ.ჟენევა Hopital de la tur-ში

სტაჟირება ლაპარასკოპიულ და რობოტასისტირებად ქირურგიაში

2010წ. – Modern Trends in Medical Education

2010წ. – New Modern Trends in Medical Education and Bologna Process

2007წ. – Italian-Georgian Workshop-Meeting Medical Education and Research: NO BORDER

2007წ. – Undergraduate Medical Curriculum Design in Family Planning

2006წ. – National Meeting and ECTS Training Course with the WHO/WFME strategic partnership expert

1997წ. – გერმანია, ქ.ტარინგენი საუნივერსიტეტო კლინიკა

სტაჟირება ლაპარასკოპიულ ქირურგიაში

1994წ. – საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე – „იმუნოფერმენტული ანალიზის მეთოდის საშუალებით 

Helicobacter Pilori -ის გამოვლენის მნიშვნელობა კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის პათოლოგიის დროს“

1991 – 1994წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ასპირანტურა პედიატრიული ფაკულტეტის ქირურგიის კათედრაზე

1988 – 1989წ.წ. – ქ.თბილისის N8 კლინიკური საავადმყოფო

ინტერნატურა სპეციალობით ქირურგია

1982 – 1988წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2021 წლიდან დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ზოგადი ქირურგიის დეპარტამენტის უფროსი

2017 – 2018წ.წ. – კლინიკა პინეო ეკოსისტემს

ქირურგიული სამსახურის უფროსი

2016 – 2021წ.წ. – აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა

ქირურგიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2012 – 2016წ.წ. –  თსსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

მთავარი სპეციალისტი დიპლომისშემდგომი განათლების საკითხებში

2006 – 2012წ.წ. –  თსსუ სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

2005 – 2006წ.წ. – თსსუ სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

1991 – 2021წ.წ. – აკად. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა

ექიმი ქირურგი

1989 – 1991წ.წ. – ქ.ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო

ექიმი ორდინატორი

  • 64 გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომა, მათ შორის ორი პრაქტიკული რეკომენდაცია
  • 1998 წლიდან – საქართველოს ქირურგთა ასოციაცია – წევრი
  • 1988 წლიდან – თბილისის აკად.გრ.მუხაძის სახ. ქირურგთა საზოგადოება – წევრი
  • 2001 წლიდან – საქართველოს ექიმთა ასოციაცია – წევრი
  • 2007 წლიდან – საქართველოს ექიმთა ასოციაცია – დირექტორთა საბჭოს წევრი
  • 2007 წლიდან – საქართველოს კარდიოვასკულური და ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაცია – წევრი

სახელმწიფო სერთიფიკატები: ზოგადი ქირურგია; ქირურგიული ონკოლოგია; ლაპარასკოპიული ქირურგია;