კარენ გრიგორიანი

ექიმი ენდოკრინოლოგი

განათლება და კვალიფიკაცია:

26.03.2019წ. – რუსეთის უმაღლესი საატესტეტო კომისიის მიერ მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის წოდების მინიჭება

2018 წ. –  ვ.ა. ალმაზოვის სახელობის ეროვნულ სამედიცინო კვლევით ცენტრი

სადისერტაციო ნაშრომის „თირკმელზედა ჯირკვლების ინციდენტალომების მქონე პაციენტების გამოკლევის და მართვის ტაქტიკა“, სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია

2014 – 2017წ.წ. – ი.ი მეჩნიკოვის სახელობის ჩრდილოეთ-დასავლური სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია

ასპირანტურა – მკლევარი, პედაგოგი-მკვლევარი

კვლევის დასახელება: „თირკმელზედა ჯირკვლების ინციდენტალომების მქონე პაციენტების გამოკლევის და მართვის ტაქტიკა“

2012 – 2014წ.წ. – ი.ი მეჩნიკოვის სახელობის ჩრდილოეთ-დასავლური სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია

კლინიკური ორდინატურა სპეციალობაში – ენდოკრინოლოგია

2011 – 2012 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

რეზიდენტურის – ენდოკრინოლოგიაში

2004 – 2010 წ.წ.  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2020 წლიდან დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ექიმი-ენდოკრინოლოგი

2015-2017 წ.წ.  კერძო სამედიცონო ცენტრი – „იმუნიბიოსერვისი’’ სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცი

ექიმი-ენდოკრინოლოგი

2019წ. სტაჟირება-ჰოსპიტაცია ლიუდენშაიდის კლინიკის კარდიოლოგიურ გარყოფილებაში ( გერმანია).

  • 2015 წლიდან – გერმანელ ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის ასოცირებული წევრი
  • 2016 წლიდან – რუსეთის ენდოკრინოლოგთა ასოცოაციის წევრი
  • მონაწილეობის მიღება საერთოშორისო კონფერენციის “Adrenal Tumors: advances in diagnosis and treatment” ორგანიზებაში, სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია, 5-6 ივლისი 2014 წ. კონფერენცია ჩატარდა ი.ი მეჩნიკოვის სახელობის ჩრდილოეთ-დასავლური სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის და European Science Foundation Ens@t ორგანიზებით.
  • პოსტერის «Диагностическое значение стероидных профилей у больных с инциденталомами коры надпочечников» მოხსენება სრულიად რუსეთის VII დიაბეტოლოგიურ კონგრესზე, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია, 25–27 თებერვალი 2015 წ.
  • პოსტერის «Taktik der Untersuchung und Leitung der Inzidentalomen von Nebennieren» მოხსენება გერმანელ ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის 58-ე კონფერენციაზე ქ. ლიუბეკი, გერმანია, 18–21 მარტი 2015 წ .
  • პოსტერის «Обследование больных с инциденталомами надпочечников различными лабораторными технологиями» მოხსენება ახალგარზდა მეცნიერების და სპეციალისტების მე-3 სამეცნიერო-კვლევით კონფერენციაზე «Трансляционная медицина: от теории к практике» ქ. სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია. 19 აპრილი 2016 წ.
  • პოსტერის “Diagnostische Besonderheiten des Subklinischen Cushing Syndroms bei Patienten mit Nebennieren-Inzidentalomen“ მოხსენება გერმანელენოვან ენდოკრინოლოგთა ასოციაციების შეკრებაზე „D.A.CH. Tagung 2016“ ქ. მიუხენი, 28–29 მაისი 2016 წ.
  • პოსტერის „Laboratorische Untersuchungen von Patienten mit hormoninaktiven Adenom“ მოხსენება გერმანელ ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის მე-60 კონგრესზე, ქ. ვიურცბურგი, გერმანია, 15–17 მარტი 2017 წ.
  • პრეზენტაციის «Особенности стероидогенеза у больных с автономной гиперсекрецией кортизола, полученные методом газовой хромато-масс-спектрометрии» ზეპირი მოხსენება ახალგარზდა მეცნიერების და სპეციალისტების მე-5 სამეცნიერო-კვლევითი კონფერენციაზე «Трансляционная медицина: от теории к практике» ქ. სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია 25 აპრილი 2017 წ.

სახელმწიფო სერთიფიკატები: ენდოკრინოლოგია;