კონსტანტინე ლილუაშვილი

თერაპიის მიმართულების ხელმძღვანელი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2017წ. – თსსუ დიპლომის შემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგია

2016წ. – ონკოკვლევებისა და პალეატიური მედიცინის ინსტიტუტი

ონკოლოგიის კურსი პირველად ჯანდაცვაში

2013წ. – აშშ საელჩოს ნიუ-იორკის უნივერსიტეტი (აშშ საელჩოს წვრთნისა და კვლევის პროგრამა)

სამედიცინო კვლევების გამოყენება პრაქტიკაში

2013წ. – თსსუ დიპლომის შემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

კლინიკური ელექტროკარდიოგრაფია

2010წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სამედიცინო განათლების თანამედროვე ტენდენციები

2010წ. – ჯანდაცვის სამინისტროს ფარმაკოლოგიური კომიტეტი „მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების ცენტრი

საუკეთესო კლინიკური პრაქტიკა

2002წ. – WHO/EURO აშშ სენტლუისის უნივერსიტეტი

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გართულებული დაავადებების მართვა

1998 – 2004წ.წ. – თერაპიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი (შემდგომში თერაპიის ეროვნული ცენტრი)

მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი, გათამაბრებული მედიცინის აკადემიურ დოქტორთან

1991 – 1992წ.წ. – თერაპიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

ინტერნატურა

1985 – 1991წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2012 – 2015წ.წ. – University Research Co. ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტი

ხარისხის გაუმჯობესების ექსპერტი

2011 – 2017წ.წ. –  სს „კურაციო“

პირადი ექიმი

2008 – 2010წ.წ. – სამედიცინო ცენტრი ვისტამედი

ექიმი, კონსულტანტი

2005 – 2011წ.წ. – თერაპიის ეროვნული ცენტრი

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

1993 – 2011წ.წ. – თერაპიის ეროვნული ცენტრი

ექიმი, კარდიომიოპათების და გულისქრაშიშემიური დაავადებები

1994 – 2005წ.წ. – თერაპიის ეროვნული ცენტრი

მეცნიერ-თანამშრომელი

1993 – 1994წ.წ. – თერაპიის ეროვნული ცენტრი

კარდიომიოფათიების და გულისქრაშიშემიის განყოფილება

ლაბორანტი

  • 41 სამეცნიორო პუბლიკაცია, მათ შორის ერთი სახელმძღვანელო, სამი მონოგრაფია
  • 1997-2009წწ საერთაშორისო მულტიცენტრალური კვლევების მონაწილე, მკლევარი
  • 2001 წლიდან დღემდე კვლევისა და განვითარების პროგრამებში მონაწილეობა – WHO, USAIS, EU/HLSP, CIF/BP – დაავადებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

სახელმწიფო სერთიფიკატები: შინაგანი სნეულებები; კარდიოლოგია; გასტროენტეროლოგია;