მაია ბერიძე

ნევროლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2005 წ. – დიდი ბრიტანეთი, ედინბურგი (The University of Edinburgh, 7 George Square EH8 9JZ)

კვალიფიკაცია ნეირომეცნიერებაში, ედინბურგის უნივერსიტეტის ნეიროფსიქოლოგიის სკოლა

2004 წ. – ისრაელი, თელავივი. თელავივის უნივერსიტეტის იხილოვის სახელობის ჰოსპიტალი

კლინიკური კვალიფიკაცია ნევროლოგიაში

2003 წ. – თურქეთის ნუმუნეს სახელობის სასწავლო-კლინიკური ჰოსპიტალი, დასპონსორებული თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ

კლინიკური კვალიფიკაცია ნევროლოგიაში

2002 წ. – ავსტრიის კრემსის უნივერსიტეტის ნევროლოგიური კლინიკა, დასპონსორებული ევროპის

ნევროლოგიის ფედერციის  (FENS) მიერ.

კლინიკური კვალიფიკაცია

1995-1997წ. წ. – თბილისის სახელმწიფო უცხო ენების ინსტიტუტი

ინგლისური დეპარტამენტი, სინქრონული თარგმნის უმაღლესი კურსი

1991 წ. – უმაღლესი საკვალიფიკაციო კურსი ნევროლოგიაში

1984 – 1987წ.წ. – ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი

კლინიკური ორდინატურა ნევროლოგიაში

1984 წ. – თბილისის სახელწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2015 წლიდან დღემდე – თსსუ ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2014 წლიდან დღემდე – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ნევროლოგიის რეზიდენტურის პროგრამის დირექტორი

2010 – 2015 წ.წ. – შპს „დეკა“  

ნევროლოგიური დეპარტამენტის ნევროლოგი (კონსულტანტ-პროფესორი)

2009 – 2015 წ.წ. – თსსუ ნეირომედიცინის დეპარტამენტი ნევროლოგიის პროპედევტიკის და ტოპიკური დიაგნოსტიკის დეპარტამენტი

ასოცირებული ფროფესორი

2004 – 2009 წ.წ. – ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა

ექიმი ნევროლოგი

2006 – 2009 წ.წ. – თსსუ ნევროლოგიის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორი

2004 – 2006 წ.წ. – საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკედემიის მედიკო-ბიოლოგიური ფაკულეტეტი

დეკანის მოადგილე

1999 – 2006 წ.წ. – დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია

ნევროლოგიური განყოფილება, ნევროლოგიის კათედრის ასისტენტი

1998 – 2004 წ.წ. – დიპლომისშემდგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია

რექტორის ასისტენტი

1987 – 1998 წ.წ. – N2 საავადმყოფო/პოლიკლინიკური გაერთიანება, ნევროლოგიის განყოფილება

ექიმი ნევროლოგი

1984 – 1986 წ.წ. – მე-9 კლინიკური საავადმყოფოს ნევროლოგიური განყოფილება

კლინიკური ორდინატორი ნევროლოგი

 • 93 ადგილობრივი და საერთაშორისო პუბლიკაცია რეფერირებად და იმპაქტ ფაქტორის მქონე

ჟურნალებში

 • 47 სრული სამეცნიერო სტატია და 43 რეზიუმე
 • საქართველოს ნევროლოგთა ასოციაციის წევრი
 • ევროპის ნევროლოგთა საზოგადოების ფედერაციის წევრი (FENS)
 • ნევროლოგიის მსოფლიო ფედერაციის წევრი (Worls Federation of Neurology)
 • საქართველოს ნეირომეცნიერთა ასოციაციის პრეზიდიუმის წევრი
 • ტვინის შემსწავლელი საერთაშორისო ორგანიზაციის (IBRO) წევრი
 • საქართველოს რაიტთერაპიის ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი
 • არასრულყოფილი ოსტეოგენეზით დაავადებულთა დახმარების ასოციაცია „შუშის ბავშვები“ წევრი
 • არაერთი ნევროლოგიური სახელძღვანელოს მთარგმნელი და თანაავტორი
 • 51 საერთაშორისო და ადგილობრივი კომფერენციის და სამუშაო შეხვედრის მონაწილე

სახელმწიფო სერთიფიკატები: ნევროლოგია;