ნათია ფხალაძე

ექიმი მეან-გინეკოლოგი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2008წ. – სადისერტაციო ნაშრომი დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

ანთებადი ციტოკინების პროგნოზული მნიშვნელობა ნაყოფის ანტენატალური სიკვდილის განვითარებაში

2003 – 2006წ.წ. – თსსუ-ის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

ასპირანტურა – სპეციალობით მეანობა და გინეკოლოგია

2003 – 2004წ.წ. – თბილისის ენათა საერთაშორისო ინსტიტუტი

1995 – 2002წ.წ. – პეტრე შოთაძის სახ. თბილისის სამედიცინო აკადემია

ზოგადი პროფილის ექიმი – მკურნალი

პროფესიული გამოცდილება:

2015 წლიდან დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ექიმი მეან-გინეკოლოგი

2011 წლიდან დღემდე –  თსსუ მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტი

მოწვეული პედაგოგი, უცხოენოვანი სექტორი

2009 წლიდან დღემდე – ს/ს აკად. ჩაჩავას სახ. პერინატალური მედიცინისა და მეანობა-გინეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი

ექიმი მეან-გინეკოლოგი

2003 – 2006წ.წ. – ს/ს აკად. ჩაჩავას სახ. პერინატალური მედიცინისა და მეანობა-გინეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი

ასპირანტი – მეან-გინეკოლოგი

2002 – 2003წ.წ. – საქართველოს საპატრიარქოს „წმინდა იოაკინესა და ანას სახ. სამშობიარო სახლი

უმცროსი ექიმი მეან-გინეკოლოგი

 • 2014 წელი – თსსუ  – OSCE გამოცდის ორგანიზება
 • 2006 წელი – ამიერკავკასიის პირველი მეან გინეკოლოგთა კონგრესი
 • 2004 წელი – პერინატალური პათოლოგია – დიაგნოსტიკა, მართვა
  პერინატალური მოვლის აკრედიტაცია -ეფექტური პერინატალური მოვლის სტანდარტები სამეანო და ნეონატალური სამსახურისთვის – JSI

სამეცნიერო პუბლიკაციები:

 • ნაყოფის ანტინატალური სიკვდილის ინფექციური მიზეზები Georgian Medical News #8 (137)
 • ვაგინალური მიკროცენეზის მდგომარეობა ორსულებში ნაყოფის ანტენატალური სიკვდილის დროს – Georgian Medical News #9 (138)
 • ანთებადი ციტოკინების განსაზღვრის პროგნოზული მნიშვნელობა პაციენტებში ნაყოფის ანტენატალური სიკვდილის დროს – ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა #6(31) 2006
 • საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა V ყრილობა
  მკვდრადშობადობის პრობლემა და მისი მექანიზმის თანამედროვე ასპექტები – მოხსენება

სახელმწიფო სერთიფიკატები: მეანობა-გინეკოლოგია;