ნინო ნიკურაძე

ოფთალმოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2016წ. – დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

„სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგია“

2007წ. – მედიცინის დოქტორი

2006წ. – მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

2003 – 2005წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

რეზიდენტურა ოფთალმოლოგიის განხრით

1997 – 2003წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2015 წლიდან დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ექიმი ოფთალმოლოგი

2014 წლიდან დღემდე –  თსსუ თვალის სნეულებათა დეპარტამენტი

ასისტენტ-პროფესორი

2008 – 2014წ.წ. – თსსუ თვალის სნეულებათა დეპარტამენტი

მოწვეული პედაგოგი

2003 – 2014წ.წ. – თსსუ თვალის სნეულებათა დეპარტამენტი

ლაბორანტი

  • 20 გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი
  • 14 სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე

სახელმწიფო სერთიფიკატები: ოფთალმოლოგია;