თეიმურაზ კობიძე

ტოქსიკოლოგიის პასუხისმგებელი ექიმი

განათლება და კვალიფიკაცია:

1973 – 1776წ.წ. – რუსეთი, მოსკოვი, ა.ნ. ბაკულევის სახ. გულ-სისხლძარღვთა ქირურგიის ინსტიტუტი

ხელოვნური სისხლისმიმოქცევა-პერფუზიოლოგია

1972წ.- თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი

კლინიკური ტოქსიკოლოგი

1970 – 1971წ.წ. – თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი

ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგია

1963 – 1969წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2015 წლიდან დღემდე – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

კლინიკური ტოქსიკოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

2006 წლიდან დღემდე – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სახელმწიფო სასერთიფიკატო კომისიის თავმჯდომარე – „კლინიკური ტოქსიკოლოგია“

2006 წლიდან დღემდე – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ექსპერტი ტოქსიკოლოგი

2006 – 2015წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

კლინიკური ტოქსიკოლოგიის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი

1999 – 2006წ.წ. – საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო

მთავარი ტოქსიკოლოგი

1998 – 2012წ.წ. – ტოქსიკოლოგიის ეროვნული საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი

ცენტრის ხელმძღვანელი

1993 – 1998წ.წ – საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო

ტოქსიკოლოგიის რესპუბლიკური ცენტრის ხელმძღვანელი

1992 – 2006წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

უფროსი მასწავლებელი-კლინიკური ტოქსიკოლოგიის კურსის ხელმძღვანელი

1977-78 – 1983-84წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

პათოლოგიური ფიზიოლოგიის, შემდეგ კი სამკურნალო ფაკულტეტის სუბორდინატორთა ჰოსპიტალური თერაპიის კათედრა

მოწვეული ასისტენტი

1978 – 1993წ.წ. – ქ.თბილისის N5 საავადმყოფი

ექიმი-რეანიმატოლოგი

ხელოვნური თირკმელისა და ექსტრაკორპორალური დეტოქსიკაციის კაბინეტის გამგე

1970 – 2006წ.წ. – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ნ. ნათიშვილის სახ. ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი

უმცროსი მეციერ თანამშრომელი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

შემთავსებელი

  • 1997 წლიდან – ევროპის ტოქსიკოლოგიის ცენტრების და კლინიკურ ტოქსიკოლოგთა ასოციაცია – ნამდვილი წევრი
  • 2001 წლიდან – საქართველოს კლინიკურ ტოქსიკოლოგთა ასოციაცია – გამგეობის თავმჯდომარე
  • 2012 წელი – ღირსების ორდენი

სახელმწიფო სერთიფიკატები: კლინიკური ტოქსიკოლოგია;