თემურ ივანიშვილი

ტრანსფუზიოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი

განათლება და კვალიფიკაცია:

2001 წ. – საკანდიდატო დისერტაცია ქირურგიაში

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება

1983 წ. -კლინიკური ორდინატურა ქირურგიაში

1973 – 1979წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

სამკურნალო ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

2018 წლიდან დღემდე – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

პროქტოლოგიაში არჩევითი საგნის ლექტორი

2014 წლიდან დღემდე – თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

ტრანსფუზიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი

2014 წლიდან დღემდე – თსსუ ქირურგიის N1 დეპარტამენტი

ასისტენტ პროფესორი

2005 წლიდან დღემდე – საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან არსებული საკონსულტაცია საბჭოს წევრი

2008 – 2014წ.წ. – თსსუ ზოგადი ქირურგიის კათედრა

ასისტენტ პროფესორის თანამდებობა

2002 – 2007წ.წ. – ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტი

პროქტოლოგიის კათედრის ასისტენტი

1983 – 2013წ.წ. – თბილისის მერვე საავადმყოფო

პასუხისმგებელი ქირურგი, ტრანსფუზიული სამსახურის უფროსი, რეანიმატოლოგი, პროქტოლოგი

67 სამეცნიერო სტატიის ავტორი

საქართველოს ქირურგთა ასოციაციის წევრი

გერმანიის ზოგად ქირურგთა ასოციაციის წევრი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექსპერტი ზოგად ქირურგიაში, პროქტოლოგიაში და ტრანსფუზიოლოგიაში

სახელმწიფო სერთიფიკატები: ზოგადი ქირურგია; პროქტოლოგია; ონკოლოგია; ტრანსფუზიოლოგია;