ვლადიმერ პაპავა

სახელი და გვარი: ვლადიმერ პაპავა MD. PhD.
პოზიცია: ექიმი უროლოგი
სამეცნიერო ხარისხი: მედიცინის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი.
დაბადების თარიღი: 09.02.1977


განათლება
1993-2000 წ.წ. –თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო
ფაკულტეტი. დიპლომი–წარჩინებით;
2000 წ. –ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციის (European Association of Medical
Students) ეგიდით ჩატარებული პროგრამით კლინიკური პრაქტიკა, ალბერტ ლუდოვიგის
უნივერსიტეტი, ფრაიბურგი, გერმანია;
2001-2004 წ.წ. –ასპიარნის სრული კურსი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი, უროლოგიის კათედრა;
2002 წ. –ევროპის უროლოგიის სკოლის (European School of Urology) ეგიდით
ჩატარებული კურსი„პროსტატის კიბო, BPH დანეიროუროლოგია“ (Prostate Cancer, BPH
and Neuro-Urology), ქ. თბილისი, საქართველო;
2004 წ. –ევროპის უროლოგიის ასოციაციის (European Association of Urology) ეგიდით
ჩატარებული რეზიდენტთა საგანმანათლებლო პროგრამა (European Urology Residents
Education Programme) ქ. პრაღა, ჩეხეთი;
2005 წ. –ევროპის უროლოგიის ასოციაციის (European Association of Urology) ეგიდით
ჩატარებული ტრეინინგ-კურსი„ურეთერო-რენოსკოპიადა PCN“ (Uretero-Renoscopy&
PCN) ქ. სტამბული ,თურქეთი;
2006 წ. –ევროპის უროლოგიის სკოლის (European School of Urology) ეგიდით
ჩატარებული კურსი „მიმდინარე მიღწევები უროლოგიაში“ (Update on Current Topics on
Urology) ქ. თბილისი, საქართველო;
2006 წ. –სახელმწიფო სერტიფიკატი უროლოგიაში N 000657;
02.2006 წ. –ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ის M14.40.01 სადისერტაციო საბჭოს
გადაწყვეტილებით მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი
გათანაბრებული მედიცინის დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან.
02.2013-01.05.2013 წ. –კლინიკური სტაჟირება, თეორიული და პრაქტიკული კურსი,
ონკოლოგიურ და ზოგად უროლოგიაში, ოპერაციული აქტივობა ოლდენბურგის
საუნივერსიტეტო კლინიკის უროლოგიურ დეპარტამენტში, ოლდენბურგი___/_s_p_a_n_>, გერმანია.
05.2017 წ. – კავკასიის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის სკოლის ჰოსპიტალური მენეჯმენტის
პროგრამა. შესაბამისი სერტიფიკატი – cc8007_00139
04.2019 წ. – კლინიკური სტაჟირება, ასკლეპიოსის კლინიკა. ჰამბურგი, გერმანია. პროსტატის
ლაზერული ენუკლიაციის და პროსტატის ჰიდროვაპორიზაციის კურსი.

პროფესიული გამოცდილება
2001-2004 წ.წ. –თსსუს უროლოგიის კათედრა–ექიმი-ასპირანტი;
2006 წ.-დღემდე–შპს„აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა“,
უროლოგიის სექცია, ექიმი-უროლოგი;
2008-2013 წ.წ. –კლინიკა„კურაციო“–კონსულტანტ-უროლოგი;
2009 წ.-დღემდე შპს„გიდ-მედი“–ექიმი-უროლოგი.

პედაგოგიური გამოცდილება
2005-2013 წ.წ. –თსსუ ქირურგიის N1 დეპარტამენტი, უროლოგიის მიმართულება,
ლაბორანტი;
2007 წ. –დღემდე–თსსუ ქირურგიის N1 დეპარტამენტი, უროლოგიის მიმართულება,
სასწავლო ნაწილის გამგე;
2007 წ. –დღემდე–თსსუქირურგიის N1 დეპარტამენტი, უროლოგიის მიმართულება,
პრაქტიკული მეცადინეობები, სემინარები, საგამოცდო ტესტების ფორმირება;
2013 წ. –დღემდე – თსსუ ქირურგიის N1 დეპარტამენტი, უროლოგიის მიმართულების
მოწვეული ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე;
2014 წ. –დღემდე–თსსუ ქირურგიის N1 დეპარტამენტი, უროლოგიის მიმართულება,
რეზიდენტურის პროგრამის ლოკალური ხელმძღვანელი;
2014 წ. –დღემდე–თსსუ ქირურგიის N1 დეპარტამენტი, უროლოგიის მიმართულება,
ასისტენტ-პროფესორი.

სამეცნიერო ნაშრომები
29 სამეცნიერო ნაშრომი, აქედან 21 –იმპაქტ ფაქტორი.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრობა:
2003 წ. – დღემდე–საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის წევრი;
2004-2009 წ.წ. –ევროპის ახალგაზრდა უროლოგთა ასოციაციის წევრი;
2005-2007 წ.წ. –ევროპის ენდოუროლოგთა ასოციაციის ასოცირებული წევრი;
2007 წ. –დღემდე–ევროპის ენდოუროლოგთა ასოციაციის წევრი;
2009 წ. –დღემდე–ევროპის უროლოგთა ასოციაციის წევრი; 2017 წლიდან დღემდე ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტი რეცეზენტი უროლოგიაში.
2018 წლიდან დღემდე საერთაშორისო გამომცემლობა „სარიავა პაბლიქეიშენის“ (Sryahwa
Publications) უროლოგიის სექციის სარედაქციო საბჭოს წევრი.
მონაწილეობა სამედიცინო კონგრესებში და ფორუმებში:
15-19.03.2019 წ-ბარსელონა (ესპანეთი) ევროპის 34-ე ასოციაციის კონგრესი
2018 წ- თბილისი (საქართველო) მე-8 ევრაზიული ურო-ონკოლოგიური კონგრესი
2018 წ- თბილისი (საქართველო) საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის კონგრესი
2018 წ- თბილისი – პირველი რესპუბლიკური კონფერენცია „ახალი მიმართულებები და
სამკურნალო მიდგომები კლინიკურ მედიცინაში
2017 წ- თბილისი (საქართველო) ევროპის უროლოგთა ასოციაციის სკოლა
24-28.03.2017 წ–ლონდონი (დიდიბ რიტანეთი) ევროპის 32-ე ასოციაციის კონგრესი
11-15.03.2016 წ. – მიუნხენი (გერმანია) ევროპის 31 ასოციაციის კონგრესი;
2015 წ. მარტში–
XXX კონგრესი ესპანეთი-მადრიდი;
06.2014 წ. –თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების ჰოსპიტალი, საერთაშორისო
სემინარი თემაზე: პროსტატის კიბოს შორსწასული ფორმის თანამედროვე ტენდენციები
თბილისი (საქართველო);
12 – 20. 07. 2014 წ. –მედიკოსთა 36-ესაერთაშორისო სკოლა-კომფერენცია; თემა:
„ორმხრივი ვარიკოცელეს მიკროქირურგიული კორექცია, ასისტირებული ხელოვნური
განაყოფიერების ტექნოლოგია ორმხრივი ვარიკოცელეს დროს უშვილო მამაკაცებში.
მოხსენება ჩაქვი (საქართველო);
11 – 15.042014 წ. ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 29-ე ყოველწლიური კონგრესი
სტოკჰოლმი (შვედეთი);
23 –27.03.2013 წ. ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 28-ე ყოველწლიური კონგრესი მილანი
(იტალია);
15 -19.03.2012 წ. ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 27-ე ყოველწლიური კონგრესი პარიზი
(საფრანგეთი);
25 – 29.03.2011 წ. ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 26-ეყოველწლიური კონგრესი ვენა
(ავსტრია);
17 – 21. 03. 2010 წ. ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 25-ე ყოველწლიური კონგრესი
მადრიდი (ესპანეთი);
17 – 21. 03. 2009 წ. ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 24-ე ყოველწლიური კონგრესი
სტოკჰოლმი (შვედეთი);
26 – 29. 03. 2008 წ. ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 23-ე ყოველწლიური მილანი
(იტალია);
21 – 28. 07. 2007 წ. მედიკოსთა 22-ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია, ქობულეთი
(საქართველო), ზეპირი მოხსენება „ვარიკოცელეს მიკროქირურგიული კორექცია,
მკურნალობის ასპექტები“ მოხსენება;
21 – 24. 03. 2007 წ. ევროპი უროლოგთა ასოციაციის 22-ე ყოველწლიური კონგრესი
ბერლინი (გერმანია);
06 – 07. 10. 2006 წ. ევროპის უროლოგიის სკოლა, თბილისი (საქართველო);
06 – 07. 10. 2006 წ. საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ყრილობა, თბილისი
(საქართველო);
05 – 09. 04. 2006 წ. ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 21-ე ყოველწლიური კონგრესი
პარიზი (საფრანგეთი);
16 – 19. 03. 2005 წ. ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 20-ე ყოველწლიური კონგრესი
სტამბული (თურქეთი);
24 – 27. 03. 2004 წ. ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 19-ე ყოველწლიური კონგრესი ვენა
(ავსტრია);
08 – 05.09. 2004 წ. ევროპის უროლოგთა რეზიდენტების პროგრამა, II კურსი, პრაღა
(ჩეხეთი).